Filmy

Zacznijmy może od tego, że opowiemy Państwu nieco faktów na tematu filmu generalnie. Czym jest film? Na czym polega jego fenomen? Co sprawiło, że przez lata utrwalił się jako jeden z najbardziej charakterystycznych elementów sztuki? Generalnie w definicji głównej filmem określa się dzieło o charakterze audiowizualnym, jakie zbudowane jest z charakterystycznych scen. Natomiast zestaw tychże scen pozwala na stworzenie określonych ujęć, jakie mogą być w ilościach kilku czy też kilkudziesięciu. Filmy są albo do obejrzenia w ogólnodostępnej telewizji, albo w kinach.

Może być także na DVD oraz przez urządzenie zwane blu-ray. Kiedyś było prawdziwe szaleństwo na oglądanie filmów przez magnetowidy. O tym, jakiego typu mamy film – nie chodzi nawet o scenariusz co jego cechy szczególne dotyczące samej projekcji – przesądza technika filmowa zastosowana podczas jego kręcenia. Mowa tu o wielorakości dostępnych dzisiaj nośników. Wśród nich wyróżnia się podstawowy nośnik, jakim jest światłoczuła błona fotograficzna. Jej parametry techniczne oscylują wokół 35 milimetrów. Na taśmach tych znajduje się obraz, który jest zapisany w postaci kadrów. Przesuwa się on z tempem dokładnie dwudziestu czterech klatek na sekundę.

Przesuwanie następuje poprzez zastosowanie projektora kinowego. Na chwilę obecną w zasadzie najczęściej tenże nośnik podstawowy jest wykorzystywany. Rzadko kiedy z kolei pojawiają się szersze nośniki, ale też są dostępne. Mowa tu o super 16 oraz super 8, ale także 70 oraz 8 i 16 milimetrów. Warto też mieć na względzie projekcje filmowe na ekranach w stosunkowych proporcjach, w tym na przykład w proporcjach 1:1, 33, ale także standard 1:1,37 oraz 1:2, 55. Do tego warto również wspomnieć o 1:2,75. Jeszcze co innego to format pośredni. Określa się go mianem kaszety. Jest to wymiarowo 1:1,66 bądź też 1:1,85. Jest także model proporcji 1:1,43. W kontekście produkcji filmowej warto również wspomnieć nieco o stosowanych technologiach.

Dominuje zwłaszcza opcja filmów ultradźwiękowych. Są one połączeniem odpowiednio dostosowanego do siebie dźwięku oraz obrazu. Jest to obecnie standard i alternatywa wobec niegdyś królujących w kinematografii filmów niemych. Teksty z czasem umiejscawiano pod spodem, jako napisy. Filmy miały przełomowe momenty. Podstawą było wprowadzenie do niemych produkcji dźwięku a następnie z biało-czarnych przedstawień zrobienie kolorowych wizji.

Filmy

Z czasem zaczęły dominować w dziedzinie filmu także wielorakie formaty ekranów, w tym ekran panoramiczny, później pojawiły się filmy trójwymiarowe. Jest też opcja Dolby Stereo, która odnosi się do techniki dźwięku stereofonicznego. Warto również wspomnieć o rejestracji obrazu w postaci High Definition. Na koniec jeszcze krótka wzmianka o animacjach w opcji 3D, czyli filmach w technologii trójwymiarowej.

Nie zapominajmy również o charakterystycznych rodzajach filmów, jakie wydziela się biorąc pod uwagę rozmaite parametry, w tym czynnikiem decydującym o konkretnym typie przedstawień filmowych okazuje się tematyka projekcji. Na tej podstawie wyróżnia się między innymi film fabularny. Jest to film fikcji. Kolejny rodzaj to film edukacyjny, czyli oświatowy, który jak wskazuje na to już samo nazewnictwo ma charakter dydaktyczny i instruktażowy. Następny typ to film dokumentalny, jaki obejmuje filmy stworzone na faktach. Są one dokumentem rzeczywistych zdarzeń i prawdziwych, życiowych scenariuszy.

Jest także konieczne wyszczególnienie podczas tej charakterystyki filmów propagandowych, ale też podziału wyróżniającego się w zależności od tego, jakiej długości są filmy. Na tej podstawie mowa o krótkometrażowych, średniometrażowych oraz pełnometrażowych. Te najkrótsze wersje obejmują do dwudziestu dwóch minut, średniometrażowe to od dwudziestu dwóch do pięćdziesięciu pięciu minut, z kolei pełnometrażowe mają ponad pięćdziesiąt pięć minut.

W tym ostatnim przypadku najczęściej jest to granica między dziewięćdziesiąt a sto trzydzieści dwie minuty. Musimy wiedzieć, że wiele zależy w zakresie produkcji także od przeznaczenia filmu. Jeżeli ma to być typowo telewizyjna produkcja, to najczęściej występuje w niej charakterystyczny podział na odcinki. Długość tych odcinków wynosi od 13 do średnio 50 minut.

Artykuł napisany przez: